Hiệu suất
4.8/5
HÀI LÒNG39 đánh giá
  • ≤6h
    Thời gian phản hồi trung bình
  • 86.7%
    Tỷ lệ giao hàng đúng hạn
  • US $110,000+
    {0} đơn hàng
Tùy chỉnh nhỏ
Tùy chỉnh từ thiết kế
Kiểm tra viên QA/QC (2)
Kiểm tra nguyên liệu tại chỗ
Xem tất cả năng lực đã xác minh ({capacitiesNum})